Znanstveni projekt

 

HrZZ - IP-2014-09-7342

 

Optomehanika uzrokovana frekventnim češljem

  
voditelj projekta

Ticijana Ban

  
suradniciDamir Aumiler
Ivor Krešić
Danijel Buhin
Domagoj Kovačić
Neven Šantić
Buljan
Maslowski
Foltynowicz
Ciurylo
  
mrezna stranicahttp://cold.ifs.hr/research/research-2/
  
datum početka01.09.2015.
datum završetka31.05.2018.
  
ukupna svota989.400,00 kn
  
područja istraživanjaAtomska i molekularna fizika

 

Sažetak

Projekt obuhvaća istraživanje nove vrste međudjelovanja frekventnog češlja (FC) s hladnim atomima rubidija, kroz ispitivanje sile na atome uzrokovane FC. Ciljevi projekta uključuju: opažanje fenomena sprezanja i dekoherencije, stvaranja dipolne zamke s fs laserima u blizini atomske rezonancije, te hlađenje atoma u optičkoj šupljini uzrokovano FC.  

Sila na atome uzrokovana kontinuiranim laserima predstavlja centralni dio istraživanja u području atomske fizike već zadnjih nekoliko desetljeća. Radijativna sila čini osnovu za lasersko hlađenje i zarobljavanje atoma, čime je omogućeno stvaranje dovoljno gustih i hladnih atomskih uzoraka. Nadalje, optomehanika atomskih sustava u optičkoj šupljini odgovorna je za demonstraciju fenomena samoorganizacije atoma i kolektivnog hlađenja atoma potpomognuto optičkom šupljinom. Ipak, unatoč opsežnom i dobro shvaćenom području optomehanike uzrokovane kontinuiranim laserom, istraživanja sila na atome uslijed interakcije s nizom ultrakratkih pulseva (odnosno frekventnim češljem) su oskudna. U međuvremenu, rezultati istraživanja provedenih u našoj grupi ukazuju na to da se, u specifičnoj geometriji pobude atoma frekventnim češljem, javljaju posve novi fenomeni koji zahtjevaju dodatna eksperimentalna i teorijska istraživanja.

ticijana-projekt

Publikacije

image

N. Šantić, T. Dubček, D. Aumiler, H. Buljan, and T. BanSynthetic Lorentz force in an expanding cold atomic gas
J. Opt. Soc. Am. B 34 , 1264 - 1269 (2017)
DOI: 10.1364/JOSAB.34.001264 20170526

IF Ⓒ 2017 Ndoc Deda