Znanstveni projekt

 

HrZZ - IP-2016-06-3211

 

Optička svojstva heterostruktura dihalkogenida prijelaznih metala

  
voditelj projekta

Marko Kralj

  
suradniciNataša Vujičić
Iva Šrut Rakić
Borna Pielić
Davor Čapeta
  
mrezna stranicahttp://ohtmd.ifs.hr
  
datum početka01.03.2017.
datum završetka28.02.2021.
  
ukupna svota957.050,00 KN (130.000 EUR)
  
područja istraživanjaFizika čvrstog stanja
Fizika površina

 

Sažetak

Glavni cilj ovog projekta je razviti razumijevanje efekata međudjelovanja između slojeva u heterostrukturama dvodimenzionalnih (2D) poluvodičkih dihalkogenida prijelaznih metala (TMD) i upotrijebiti te spoznaje kako bi se formirale strukture i uređaji sa željenim optičkim svojstvima. Intrinzična poluvodička priroda mnogih TMD slojeva (primjerice Mo- i W- disulfida i diselenida), direktni poluvodički procjep u limitu debljine jednog sloja, te znatno potisnuto zasjenjenje u atomski tankom materijalu, čine ove materijale idealnim građevnim jedinicama  za razvoj raznolikih optoelektroničkih primjena, primjerice foto-detektora i foto-dioda, svjetlećih dioda (LED), te fotonaponskih ćelija. Glavni eksperimentalni napor u ovom projektu usmjerit će se na razvoj postava za mjerenje optičkog odziva putem refleksije, fotoluminiscencije i Ramanove spektroskopije. Mjereni optički odaziv biti će direktno koreliran sa jačinom međudjelovanja između slojeva u heterostrukturama. Optički odziv mjerit će se i u pump-probe eksperimentima.

IF Ⓒ 2017