Ova stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi osigurala bolje korisničko iskustvo.

Više informacija možete pronaći u Izjavi o kolačićima.

Slažem se

Kontrast Disl
Sheikh Muhammad Obaidulla
radno mjesto Viši asistent - poslijedoktorand — Mentor: dr. Marko Kralj
e-pošta smobaidulla
broj ureda III - 136
telefon - ured +385 1 469 8902     local:202
baze Google Scholar
ResearchGate

Publikacije

image

S.M. Obaidulla. A. Supina, S. Kamal, Y. Khahn, M. KraljVan der Waals 2D Transition Metal Dichalcogenide/Organic Hybridized Heterostructures: Recent Breakthroughs and Emerging Device Prospect
Nanoscale Horizons (2023) Advance Article
DOI: 10.1039/D3NH00310H 20231030

image

Y Kong, S M Obaidulla, M R Habib, Z Wang, R Wang, Y Khan, H Zhu, M Xu and D YangInterlayer exciton emission in a MoS2/VOPc inorganic/organic van der Waals heterostructure
Mater. Horiz. (2022)
DOI: 10.1039/d1mh01622a 20220120

Završeni znanstveni projekti - suradnik

Optička svojstva heterostruktura dihalkogenida prijelaznih metala

HrZZ - IP-2016-06-3211
01.03.2017. - 30.09.2021.
Voditelj: Marko Kralj
Suradnici: Nataša Vujičić, Iva Šrut Rakić, Borna Pielić, Davor Čapeta, Sheikh Muhammad Obaidulla
Područja istraživanja: Fizika čvrstog stanja, Fizika površina

Center of Excellence for Advanced Materials and Sensing Devices,
Research unit: Science of Graphene and Related 2D Structures

MZOS / EU strukturni fondovi
10.11.2014. - 01.12.2023.
Voditelj: Marko Kralj
Suradnici: Damir Aumiler, Ticijana Ban, Antonio Šiber, Nataša Vujičić, Tomislav Vuletić, Borna Pielić, Valentino Jadriško, Iva Šrut Rakić, Marin Petrović, Borna Radatović, Dino Novko, Manisha Chhikara, Antonio Supina, Ida Delač, Antun Lovro Brkić, Sheikh Muhammad Obaidulla, Sherif Kamal, Ana Senkić, Šimun Mandić, Iva Bogdanović Radović (IRB), Hrvoje Buljan (PMF), Maja Buljan (IRB), Andreja Gajović (IRB), Ivan Halasz (IRB), Predrag Lazić (IRB)
Područja istraživanja: Fizika površina, Fizika čvrstog stanja, Biološka fizika, Atomska i molekularna fizika

IF Ⓒ 2017