Antonio Supina
radno mjesto Asistent — Mentor: dr.sc. Marko Kralj
e-pošta asupina
broj ureda II - 123
telefon - ured +385 1 469 8874     local:174

Znanstveni projekti - suradnik

Center of Excellence for Advanced Materials and Sensing Devices,
Research unit: Science of Graphene and Related 2D Structures

MZOS / EU strukturni fondovi
10.11.2014. - 01.11.2022.
Voditelj: Marko Kralj
Suradnici: Damir Aumiler, Ticijana Ban, Antonio Šiber, Nataša Vujičić, Tomislav Vuletić, Borna Pielić, Valentino Jadriško, Iva Šrut Rakić, Marin Petrović, Borna Radatović, Dino Novko, Davor Čapeta, Manisha Chhikara, Antonio Supina, Iva Bogdanović Radović (IRB), Hrvoje Buljan (PMF), Maja Buljan (IRB), Andreja Gajović (IRB), Ivan Halasz (IRB), Predrag Lazić (IRB)
Područja istraživanja: Fizika površina, Fizika čvrstog stanja, Biološka fizika, Atomska i molekularna fizika

IF Ⓒ 2017