Ova stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi osigurala bolje korisničko iskustvo.

Više informacija možete pronaći u Izjavi o kolačićima.

Slažem se

Kontrast Disl

Znanstveni projekti

A A A

Projekti aktivni u 2011.

Nonadiabatic effects in molecular reaction dynamics studied by femtosecond laser spectroscopy

MZOS / bilateralni HR-Kina
01.01.2011. - 31.12.2013.
Voditelj: Damir Aumiler
Područja istraživanja: Atomska i molekularna fizika

Optical Nonlinearities and Electronic Correlations of Nanocrystals Measured by Novel FWM Spectroscopies

Hrvatsko-austrijski bilateralni projekt
01.01.2011. - 31.12.2012.
Voditelj: Hrvoje Skenderović
Suradnici: J. Hauer (Institut für Physikalische Chemie, Universität Wien, Beč, Austrija
Područja istraživanja: Atomska i molekularna fizika

Strong electron correlations in novel materials for thermoelectric applications

Hrvatsko-austrijski bilateralni projekt
01.01.2011. - 31.12.2012.
Voditelj: Veljko Zlatić
Suradnici: P. Rogl, Bečko sveučilište, Beč
Područja istraživanja: Fizika čvrstog stanja

Transportna i neravnotežna svojstva nanostruktura

NSF projekt
01.01.2011. - 31.12.2014.
Voditelj: Ivica Aviani
Područja istraživanja: Fizika čvrstog stanja

Kompleksni magnetski sustavi

HrZZ
01.01.2011. - 31.12.2014.
Voditelj: Ivica Živković
Područja istraživanja: Fizika čvrstog stanja

Photolithographic synthesis and electronic properties of graphene-based devices and related structures

UKF projekt (66/10)
15.06.2010. - 15.06.2012.
Voditelj: Marko Kralj
Suradnici: Tonica Valla, Brookhaven National Laboratory, USA
Područja istraživanja: Fizika površina

New electronic states driven by frustration in layered materials

UKF projekt
01.01.2010. - 31.12.2012.
Voditelj: Eduard Tutiš
Suradnici: Petar Popčević, Kristijan Velebit, Ana Smontara, Laszlo Forro, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Švicarska i Neven Barišić, Physikalisches Institut, Universität Stuttgart, Njemačka
Područja istraživanja: Fizika čvrstog stanja

Electronic properties of graphene-cluster hybrids

DAAD-MZOS, bilateralni projekt
01.01.2010. - 31.12.2011.
Voditelj: Marko Kralj
Suradnici: Ivo Pletikosić, Marin Petrović, Ida Delač, Maja Vojnić Kortmiš, Carsten Busse*, Daniel Foerster*, Timm Gerber*, Sven Runte*, *Universität zu Köln
Područja istraživanja: Fizika površina

Theoretical modeling and simulations of the structural, electronic and dynamical properties of surfaces and nanostructures in materials science research

Hrvatsko-japanski bilateralni projekt (CRO/JAP Surface science project)
01.01.2010. - 31.12.2012.
Voditelj: Branko Gumhalter
Suradnici: dr. Hideaki Kasai, Osaka University, Japan
Područja istraživanja: Fizika čvrstog stanja

Etude des excitations collectives dans les systèmes quasi-unidimensionels à onde de densité de charge

ECO-NET projekt
01.01.2010. - 31.12.2012.
Voditelj: Katica Biljaković
Suradnici: J.E. Lorenzo, Institut Neél, Grenoble, Francuska
Područja istraživanja: Fizika čvrstog stanja

Istraživanje defekata vala gustoće naboja u niskodimenzionalnim elektronskim kristalima

ECO-NET projekt
01.01.2010. - 31.12.2012.
Voditelj: Katica Biljaković
Suradnici: dr. J. Dumas, LEPES-CNRS, Grenoble, Francuska
Područja istraživanja: Fizika čvrstog stanja

Apsorpciono-spektroskopsko karaktreriziranje metastabilnih stanja u mlaznom izvoru za meku ionizaciju organskih molekula

Kooperacijski projekt s Njemačkom (DFG FR 1192/13-1)
01.01.2010. - 31.12.2012.
Voditelj: Čedomil Vadla
Suradnici: dr. Joachim Franzke, Leibniz-Institut für Analytische Wissenschaften-ISAS, Dortmund, Njemaćka (2010-2012)
Područja istraživanja: Fizika plazme

Magnetization of quantum magnets at ultra low temperature

UKF projekt (55/09)
01.11.2009. - 31.12.2011.
Voditelj: Ivica Živković
Suradnici: Prof Henrik Ronnow,  EPFL, Lausanne, Switzerland
Područja istraživanja: Fizika čvrstog stanja

Metamaterijali s promjenjivim svojstvima bazirani na epitaksijalnom grafenu

NSF projekt
21.10.2009. - 20.10.2012.
Voditelj: Marko Kralj
Suradnici: R. M. Osgood, Columbia University, New York, USA
Područja istraživanja: Fizika površina

Fizika atoma i molekula u ekstremnim uvjetima

MZOS - 035-0352851-3213
01.01.2008. - 31.12.2014.
Voditelj: Robert Beuc
Područja istraživanja: Atomska i molekularna fizika

Defekti i interakcije izmjene u nižedimenzionalnim (D<3) magnetskim sistemima

MZOS - 035-0352843-2846
01.01.2007. - 31.12.2014.
Voditelj: Đuro Drobac
Područja istraživanja: Fizika čvrstog stanja

Kompleksni modulirani sistemi: nova osnovna stanja, defekti i magnetski efekti

MZOS - 035-0352827-2842
01.01.2007. - 31.12.2014.
Voditelj: Katica Biljaković
Područja istraživanja: Fizika čvrstog stanja

Materijali s elektronskom strukturom modeliranom modernim tehnikama priprave

MZOS - 035-0352827-2841
01.01.2007. - 31.12.2014.
Voditelj: Miroslav Očko
Područja istraživanja: Fizika čvrstog stanja

Kvantna stanja, ultrabrza dinamika i dekoherencija u nanostrukturnim sistemima

MZOS - 035-0352828-2839
01.01.2007. - 31.12.2013.
Voditelj: Branko Gumhalter
Područja istraživanja: Fizika površina

Elektronska i kristalna struktura poduprtih samoorganiziranih nano-sistema

MZOS - 035-0352828-2840
01.01.2007. - 31.12.2014.
Voditelj: Petar Pervan
Područja istraživanja: Fizika površina

Jako korelirani anorganski, organski i biomaterijali

MZOS - 035-0000000-2836
01.01.2007. - 31.12.2014.
Voditelj: Silvia Tomić
Područja istraživanja: Fizika čvrstog stanja

Energetskom kompeticijom uvjetovani oblici i strukture nanometarskih sustava

MZOS - 035-0352828-2837
01.01.2007. - 31.12.2014.
Voditelj: Antonio Šiber
Područja istraživanja: Biološka fizika

Razvoj digitalnih postupaka u holografiji i interferometriji

MZOS - 035-0352851-2854
01.01.2007. - 31.12.2014.
Voditelj: Nazif Demoli
Područja istraživanja: Optička fizika

Laserska spektroskopija hladne plazme za obradu materijala

MZOS - 035-0352851-2856
01.01.2007. - 31.12.2014.
Voditelj: Slobodan Milošević
Područja istraživanja: Fizika plazme

Femtosekundna laserska fizika atoma i molekula

MZOS - 035-0352851-2857
01.01.2007. - 31.12.2014.
Voditelj: Goran Pichler
Područja istraživanja: Atomska i molekularna fizika

Spektroskopija Rydbergovih atoma i molekula

MZOS - 035-0352851-2853
01.01.2007. - 31.12.2014.
Voditelj: Vlasta Horvatić
Područja istraživanja: Fizika plazme

Istraživanje oblika i kinetike rasta ravnotežnih kristala superionskih vodiča

MZOS - 035-0352851-3215
01.01.2007. - 31.12.2014.
Voditelj: Zlatko Vučić
Područja istraživanja: Fizika čvrstog stanja

Transport topline i naboja u jako frustriranim magnetima i srodnim materijalima

MZOS - 035-0352826-2848
01.01.2007. - 31.12.2014.
Voditelj: Ana Smontara
Suradnici: Petar Popčević
Područja istraživanja: Fizika čvrstog stanja

Modeliranje fizikalnih svojstava materijala s izraženom frustracijom ili neredom

MZOS - 035-0352826-2847
01.01.2007. - 31.12.2014.
Voditelj: Eduard Tutiš
Područja istraživanja: Fizika čvrstog stanja

Teorija kritičnih pojava i modeliranje u sustavima mnoštva čestica

MZOS - 035-0000000-3187
01.01.2007. - 31.12.2014.
Voditelj: Katarina Uzelac
Područja istraživanja: Statistička fizika

Veza strukturnih i fizikalnih svojstava materijala kontrolirane dimenzionalnosti

MZOS - 035-0352843-2844
01.01.2007. - 31.12.2014.
Voditelj: Ognjen Milat
Područja istraživanja: Fizika čvrstog stanja

Kvantni magneti: Osnovna stanja u kompeticiji

MZOS - 035-0352843-2845
01.01.2007. - 31.12.2014.
Voditelj: Mladen Prester
Područja istraživanja: Fizika čvrstog stanja

Termoelektrična i termomagnetska svojstva materijala s jakim korelacijama

MZOS - 035-0352843-2849
01.01.2007. - 31.12.2014.
Voditelj: Veljko Zlatić
Područja istraživanja: Fizika čvrstog stanja

Rekonstrukcija metalnih površina

MZT -Hrvatsko-Slovenska suradnja
01.01.2003. - 31.12.2014.
Voditelj: Petar Pervan
Suradnici: Dj. Mandrino (voditelj), IMT, Ljubljana
Područja istraživanja: Fizika površina

IF Ⓒ 2017