This website uses cookies to ensure a better user experience.

To get more information, please read our Cookie Statement.

OK

Contrast Dysl

Documents

A A A
Opći akti
Statutpdf0.48 MB
Pravilnik o ustroju i načinu rada institutapdf0.5 MB
Pravilnik o ustroju radnih mjesta Instituta za fizikupdf1.14 MB
Pravilnik o uvjetima za izbor na radna mjestapdf0.11 MB
Pravilnik o uvjetima za izbor zaslužnih znanstvenika i njihovim pravima i obvezamapdf0.14 MB
Poslovnik o radu Upravnog vijećapdf0.2 MB
Pravilnik o radu--
Rules of procedure--
Pravilnik za provedbu postupaka jednostavne nabavepdf0.31 MB
Pravilnik o intelektualnom vlasništvupdf0.31 MB
Pravilnik o poslovnoj i profesionalnoj tajnipdf0.24 MB
Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradivapdf0.64 MB
Pravilnik o dijelu postupka za izbor u znanstvena zvanjapdf0.3 MB
Pravilnik o mentorstvu i radu asisitenatapdf0.19 MB
Poslovnik o radu Znanstvenog vijećapdf0.26 MB
Pravilnik o zaštiti na radupdf1.01 MB
Pravilnik o zaštiti od požarapdf0.61 MB
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe Instituta za fizikupdf0.33 MB
Etički kodekspdf0.61 MB
Akt o ustroju i provedi mjera zaštite od ionizirajućeg zračenjapdf0.57 MB
Procedura stvaranja ugovornih obvezapdf0.31 MB
Procedura o dodjeli stipendija redovitim studentima diplomskog sveučilišnog studija fizike - istraživačkog smjerapdf0.11 MB
Uputa za znanstvenike prilikom odlaska na rad u inozemstvo (MZO)pdf0.81 MB
Procedura za informacijsko održavanje AAI@EduHr Imenikapdf0.11 MB
Pravilnik o zaštiti, obradi i korištenju osobnih podatakapdf0.19 MB
Action plan fot the promotion and establishment of gender equality 2022 - 2026--
Plan djelovanja za promicanje i uspostavljanje ravnopravnosti spolova 2022 - 2026pdf0.54 MB
Registar rizikapdf1.46 MB
Arhiva--
Procedura stvaranja ugovornih obvezapdf2.42 MB
Pravilnik o radupdf6.47 MB
Izmjene i dopune Pravilnika o radupdf0.77 MB
Statut - 2019pdf6.09 MB
Pravilnik o ustroju i načinu rada institutapdf0.18 MB
Pravilnik o ustroju radnih mjesta Instituta za fizikupdf0.42 MB
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobepdf2.75 MB
Strategija razvoja Instituta za fiziku 2018. - 2022.pdf0.82 MB
Poslovnik o radu Znanstvenog vijećapdf0.06 MB
Izmjene i dopune Poslovnika o radu Znanstvenog vijećapdf0.07 MB
izmjene i dopune Poslovnika o radu Znanstvenog vijeća 2pdf0.5 MB
Pravilnik o zaštiti na radupdf0.39 MB
IF Ⓒ 2017