This website uses cookies to ensure a better user experience.

To get more information, please read our Cookie Statement.

OK

Contrast Dysl

Documents

A A A
Javna nabava
Poziv na dostavu ponuda - postupak jednostavne nabave "Mikrovaga", ebn. JN-R-45/2020--
Poziv na prethodno savjetovanje svim zainteresiranim gospodarskim subjektima- pulsni laserski sustavi i pripadajuća oprema za CALT, evidencijski broj nabave VV-R-02/2020.pdf0.37 MB
Poziv na prethodno savjetovanje svim zainteresiranim gospodarskim subjektima - Ćelije za visoki tlak (MV-R-03/2020)--
Odluka o odabiru s prilogom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u predmetu jednostavne nabave "Tekući plinovi i plinovi" enb. JN-R-48/2020pdf13.3 MB
II. ispravak poziva na dostavu ponuda - postupak jednostavne nabave "Tekući plinovi i plinovi" ebn. JN-R-48/2020--
Ispravak poziva na dostavu ponuda - postupak jednostavne nabave "Tekući plinovi i plinovi" ebn. JN-R-48/2020--
Poziv na dostavu ponuda - postupak jednostavne nabave "Tekući plinovi i plinovi" ebn. JN-R-48/2020--
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za nabavu „Postrojenje za ukapljivanje/recikliranje helija“, evidencijski broj nabave VV-06/2019pdf6.81 MB
Odluka o odabiru za Grupu I - nabava „Postrojenje za ukapljivanje/recikliranje helija", evidencijski broj nabave VV-06/2019pdf0.79 MB
Odluke o poništenju za Grupe III, V, VI i VII - nabava „Postrojenje za ukapljivanje/recikliranje helija", evidencijski broj nabave VV-06/2019pdf2.78 MB
Obavijest o nadmetanju - Računala i računalna oprema MV-R-08/2020--
Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet nabave Računala i računalna oprema, ev.br. MV-R-08/2020pdf0.15 MB
Poziv na prethodno savjetovanje svim zainteresiranim gospodarskim subjektima - Računala i računalna oprema--
Obavijest o nadmetanju - PTR agregat za cryogen-free hlađenje, MV-R-02/2020--
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju "PTR agregat za cryogen-free hlađenje", ebn. MV-R-02/2020pdf0.15 MB
Poziv na prethodno savjetovanje svim zainteresiranim gospodarskim subjektima (PTR agregat za croygen-free hlađenje)--
Obavijest o nadmetanju - Frekventni češalj, kontinuirani laserski sustavi i pripadajuća oprema VV-R-01/2020--
Izvješće o provedenom 2. prethodnom savjetovanju "Frekventni češalj, kontinuirani laserski sustavi i pripadajuća oprema" ebn. VV-R-01/2020pdf0.15 MB
Poziv na 2. prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima (Frekventni češalj)--
III izmjena i dopuna plana nabave Instituta za fiziku za 2020. godinupdf0.35 MB
Obavijest o nadmetanju - Oprema za mjerenje i kontrolu: Evaporator i ultrabrza kamera--
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju "Oprema za mjerenje i kontrolu: evaporator i ultrabrza kamera" ev.br. MV-R-05/2020pdf0.24 MB
Poziv na prethodno savjetovanje svim zainteresiranim gospodarskim subjektima (Evaporator i ultrabrza kamera)--
Izvješće o provedenom 1. prethodnom savjetovanju "Frekventni češalj, kontinuirani laserski sustavi i pripadajuća oprema" ev.br. VV-R-01/2020pdf0.35 MB
Poziv na prethodno savjetovanje svim zainteresiranim gospodarskim subjektima (Frekventni češalj, kontinuirani laserski sustavi i pripadajuća oprema)--
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za nabavu „Sustav za mjerenje fizikalnih svojstava“ , evidencijski broj nabave VV-11/2019pdf0.77 MB
Odluka o odabiru za nabavu "Sustav za mjerenje fizikalnih svojstava", evidencijski broj nabave VV-11/2019pdf0.68 MB
Odluka o odabiru za nabavu "Usluge projektantskog nadzora prema projektu "CALT - CENTAR ZA NAPREDNE LASERSKE TEHNIKE", evidencijski broj nabave MV-U-01/2020pdf0.63 MB
Zapisnik o pregledu i ocjeni konačne ponude za nabavu "Usluge projektantskog nadzora prema projektu "CALT - CENTAR ZA NAPREDNE LASERSKE TEHNIKE", evidencijski broj nabave MV-U-01/2020pdf2.99 MB
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za nabavu „Sustav za mjerenje magnetskih svojstava“ , evidencijski broj nabave VV-10/2019pdf2.67 MB
Odluka o odabiru za nabavu "Sustav za mjerenje magnetskih svojstava", evidencijski broj nabave VV-10/2019pdf0.66 MB
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za nabavu "Optički mikroskop", evidencijski broj nabave JN-R-04/2020pdf8.31 MB
Odluka o odabiru u predmetu nabave "Optički mikroskop" ev.br. JN-R-04/2020pdf0.11 MB
VAŽNA OBAVIJEST - POVEZNICA za javno otvaranje ponudapdf0.23 MB
IF - Važna obavijestpdf0.5 MB
II izmjena i dopuna plana nabave Instituta za fiziku za 2020. godinupdf0.48 MB
Poziv za dostavu ponuda u predmetu nabave: Optički mikroskop--
Tvrtke - Sukob interesa ožujak 2020.pdf0.31 MB
I Izmjena i dopuna plana nabave Instituta za fiziku za 2020. godinupdf0.29 MB
Plan nabave za 2020. godinupdf0.2 MB
Postupak javne nabave za "Sustav za mjerenje magnetskih svojstava“, ev. br. nabave VV-10/2019--
Postupak javne nabave za " Sustav za mjerenje fizikalnih svojstava“, ev. br. nabave VV-11/2019--
Postupak javne nabave za "Postrojenje za ukapljivanje/recikliranje helija“, evidencijski broj nabave VV-06/2019--
Izvješće o provedenom 2. prethodnom savjetovanju - „Sustav za mjerenje magnetskih svojstava“ , evidencijski broj nabave VV-10/2019pdf0.36 MB
Izvješće o provedenom 2. prethodnom savjetovanju "Sustav za mjerenje fizikalnih svojstava", evidencijski broj nabave VV-11/2019 pdf0.36 MB
Izvješće o provedenom 3. prethodnom savjetovanju - Postrojenje za ukapljivanje i recikliranje helijapdf0.06 MB
Tvrtke - sukob interesa prosinac 2019.pdf0.34 MB
Odluka o odabiru za stručni građevinski nadzorpdf0.68 MB
Ugovor za javnu nabavu stručnog građevinskog nadzora pdf3.02 MB
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda CALT građevinski radovipdf1.11 MB
Zapisnik pregled ocjena ponuda CALT Gradjevinapdf0.48 MB
Odluka odabir JN CALT Gradjevina pdf0.05 MB
Odluka o odabiru za nabavu „Vanjske stručne usluge za projekte CALT i KaCIF, Grupa II. Usluge savjetovanja na području javne nabave“pdf0.58 MB
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda „Vanjske stručne usluge za projekte CALT i KaCIF, Grupa II. Usluge savjetovanja na području javne nabave“pdf1.63 MB
Postupak javne nabave za "Vanjske stručne usluge za projekte CALT i KaCIF; Grupa I. - Usluge voditelja projekta gradnje, Grupa II. Usluge savjetovanja na području javne nabave"--
Druge izmjene Plana nabave za 2019. godinupdf0.25 MB
Obavijest o prethodnom savjetovanju za nabavu Postrojenja za ukapljivanje i recikliranje helijapdf0.42 MB
Izvješće o provedenom 2. prethodnom savjetovanju - Postrojenje za ukapljivanje i recikliranje helija pdf0.1 MB
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju - Sustav za mjerenje magnetskih svojstava, evidencijski broj nabave VV-10/2019pdf0.1 MB
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju - Sustav za mjerenje fizikalnih svojstava, evidencijski broj nabave VV-11/2019pdf0.06 MB
Odluka o odabiru za nabavu - Akreditacijski posjet vanjskih stručnjaka i izrada strateških dokumenatapdf1.05 MB
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za nabavu - Akreditacijski posjet vanjskih stručnjaka i izrada strateških dokumenatapdf7.17 MB
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranom javnosti - Sustav za mjerenje magnetskih svojstavapdf0.42 MB
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranom javnosti - Sustav za mjerenje fizikalnih svojstavapdf0.42 MB
Odluka o odabiru za nabavu "Kriostat sa supravodljivim magnetom i dilucijski hladnjak"pdf0.78 MB
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za nabavu "Kriostat sa supravodljivim magnetom i dilucijski hladnjak"pdf6.58 MB
Tvrtke - sukob interesa studeni 2019pdf0.33 MB
Odluka o odabiru za nabavu Detektora baziranoga na pojačanju elektrona u nabojno vezanim detektorimapdf0.02 MB
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za nabavu Detektora baziranoga na pojačanju elektrona u nabojno vezanim detektorimapdf0.06 MB
Poziv na dostavu ponuda za nabavu Detektora baziranog na pojačanju elektrona u nabojno vezanim detektorimadocx0.1 MB
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju "Sustav za mjerenje fizikalnih svojstava", evidencijski broj nabave VV-11/2019docx0.01 MB
Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranom javnosti - Sustav za mjerenje fizikalnih svojstavapdf0.4 MB
Poziv na prethodno savjetovanje za nabavu Sustava za mjerenje magnetskih svojstavapdf0.38 MB
Odluka o odabiru za nabavu računala i računalne opremepdf0.31 MB
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za nabavu računala i računalne opremepdf0.05 MB
Poziv na dostavu ponuda za nabavu stolnih računala docx0.2 MB
Prilog 2 - Ponudbeni troškovnikxlsx0.01 MB
Prilog 5 - Tehničke specifikacije xlsx0.01 MB
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranom javnosti Postrojenje za ukapljivanje i recikliranje helijapdf0.43 MB
Postupak javne nabave Kriostata sa supravodljivim magnetom i dilucijski hladnjak--
Izvješće o provedenom zainteresiranom javnosti - Kriostat sa supravodljivim magnetom i dilucijski hladnjakpdf0.13 MB
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranom javnosti - Kriostat sa supravodljivim magnetom i dilucijski hladnjakpdf0.42 MB
Postupak javne nabave za stručni nadzor nad građevinskim radovima--
Izvjesce o provedenom prethodnom savjetovanju - Postrojenje za ukapljivanje i recikliranje helijapdf0.1 MB
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranom javnosti u sklopu postupka nabave Postrojenja za ukapljivanje i recikliranje helijapdf0.4 MB
Poziv na dostavu ponuda: Akreditacijski posjet vanjskih stručnjaka i izrada strateških dokumenata--
Poziv na dostavu ponuda "Građevinski radovi - CALT"--
Tvrtke - sukob interesa kolovoz 2019pdf0.3 MB
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju za postupak nabave građevinskih radova za projekt CALTpdf0.18 MB
Poziv na prethodno savjetovanje za nabavu Građevinski radovi CALT (do 31. srpnja 2019.)pdf0.46 MB
Prve izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinupdf0.2 MB
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju Gradjevinski radovi CALTpdf0.12 MB
Poziv na prethodno savjetovanje za nabavu Građevinski radovi CALT (do 05. lipnja 2019.)pdf0.46 MB
Odluka o odabiru - kriostatpdf0.31 MB
Zapisnik o pregledu i ocjeni - kriostatpdf1.09 MB
Poziv na dostavu ponuda - kriostatdocx0.37 MB
Prilog 1 Ponudbeni listdocx0.85 MB
Prilog 2 Troškovnikdocx0.81 MB
Prilog 3 Izjava o nekažnjavanjudocx0.81 MB
Tvrtke - sukob interesa javna nabava travanj 2019pdf0.33 MB
Javna nabava - tvrtke sa sukobom interesa 2019pdf0.27 MB
Plan nabave za 2019. godinupdf0.66 MB
Odluka o odabiru za postupak nabave - adaptacija za preseljenje CALTpdf0.32 MB
Obavijest o izmjeni troškovnikadoc0.08 MB
Poziv na dostavu ponuda - adaptacija za preseljenje CALTdocx0.36 MB
Prilog 2 - IFS troškovnik unutarnje uredenjexlsx0.02 MB
Poziv na dostavu ponuda - Vanjske stručne usluge za projekte CALT i KaCIFpdf0.02 MB
Registar ugovora za 2018. godinupdf0.46 MB
2. Izmjene i dopune Plana nabave Instituta za fiziku za 2018. godinupdf0.23 MB
Objava tvrtki - Nemogućnost sklapanja ugovora - Sukob interesapdf0.27 MB
1. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinupdf0.23 MB
Pravilnik za provedbu postupka jednostavne nabave (lipanj 2018.)pdf0.16 MB
Prilog 1 pravilnika za provedbu postupka jednostavne nabave (lipanj 2018.)pdf0.52 MB
Plan nabave 2018pdf0.12 MB
Poziv na javno savjetovanje za nabavu AFM i SEM uređaja (do 1.3.2018.)pdf0.38 MB
Poziv na javno savjetovanje za nabavu AFM i SEM uređaja (do 1.3.2018.)--
Pravilnik za provedbu postupka jednostavne nabavepdf1.78 MB
IF_nemogucnost_sklapanja_ugovora_sukob_interesa_sijecanj_2018pdf0.13 MB
Poziv za dostavu ponude - 29.12.2017.zip2.21 MB
Registar ugovora - 2017pdf0.06 MB
Poziv za dostavu ponude - 12.07.2016.pdf0.13 MB
Članak 13 Zakona o javnoj nabavipdf0.17 MB
Registar ugovorapdf0.18 MB
Odluka o provedi postupka bagatelne nabavepdf0.2 MB
Plan nabave 2017 - 1. rebalanspdf0.05 MB
Plan nabave 2017pdf0.43 MB
Plan nabave 2016pdf0.26 MB
Plan nabave 2015 - rebalanspdf0.05 MB
Plan nabave 2015pdf0.26 MB
Plan nabave 2014 - rebalanspdf0.06 MB
Plan nabave 2014pdf0.31 MB
Plan nabave 2013 - izmjenepdf0.31 MB
Plan nabave 2013pdf0.09 MB
Plan nabave 2012 - revidiranipdf0.3 MB
Plan nabave 2012pdf0.25 MB
IF Ⓒ 2017